El paper de l’Equip Educatiu

Fotografia: Ima Garmendia

Des de la nostra experiència, sentim que els nens i les nenes necessiten créixer en un entorn en el que puguin sentir-se estimats i respectats en la seva individualitat. Un espai que doni permís per viure els propis instints i pulsions, on poder sentir-se cuidats, expressant-se des de la seva autenticitat, sentint-se acollits en la vivència de les seves emocions, i on poder aprendre des del plaer d’experimentar.

En el dia a dia, els educadors/es acompanyen a cada infant, i al grup, creant un ambient acollidor i segur (a nivell físic i emocional) contenint, posant límits, escoltant les necessitats i els desitjos que s’estan movent tant a nivell individual com grupal, jugant amb ells, oferint propostes que tinguin la mirada posada en la cura d’aquests desitjos i necessitats, comprenent el sentir que hi ha al darrera del que cada nen expressa, acompanyant les  alegries i fluïdeses, i també els bloquejos que dificulten el camí de cada infant.